13D retirada de LOMCE

diumenge, 9 de desembre de 2012

Una Llei terrible


Diuen que només volen fer una modificació limitada de la llei Orgànica d’Educació, LOE, i per això l’anomenen LOMCE, “Lei Orgànica para la Mejora  de la calidad Educativa, i no és una broma”.
Diu el preàmbul de la Llei: “la LOMCE surge de la necesidad de dar respuesta a problemes concretos de nuestro sistema educativo”…”Los cambios propuestos…estan basados en evidències.”
Quins problemes i quines evidències poden justificar la destrucció del model de cohesió social que ens ha donat la immersió lingüística.   
Quina ment pot suposar que una “revàlida” al final de la primària i la secundària aportarà una millora en l’educació dels infants i joves.
Quines intencions reals s’amaguen al modificar el 4t de la ESO en dos itineraris , batxillerat i formació professional, i afirmar que es podrà cursar segons l’oferta educativa dels centres docents.
Quina millora pot suposar realitzar rànquings de centre educatius publicant els seus resultats.
Aquesta és una llei poc democràtica que segrega a l’alumnat segons les seves creences religioses, segons el seu nivell socioeconòmic, segons la seva llengua…És una llei que ens transporta a les èpoques més fosques de la nostra història recent…És una llei que ataca i destrueix el servei públic d’educació.
Dir NO A LA LOMCE és dir si a:
L’ESCOLA PÚBLICA.
A LA DEMOCRACIA.
A UN FUTUR MILLOR